Σεμινάρια 2016 - 2017

Ο κύριος και η κυρία Κίννικ πάντα ενημερωμένοι για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους με τους συναδέλφους καθηγητές τους. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για την επόμενη σχολική χρονιά.